Kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka

Niemal każdy człowiek w swoim życiu chociaż raz weźmie kredyt bądź pożyczkę. Te terminy używane są często wymiennie, jednak wbrew pozorom jest to poważny błąd. Kredyt a pożyczka to coś zupełnie innego. Warto zdać sobie sprawę z tego, jakie są różnice i podobieństwa między tymi usługami, kto może ich udzielać i na jakich zasadach.

Kto udziela kredytu, a kto pożyczki

Banki są instytucjami finansowymi funkcjonującymi pod ścisłym nadzorem państwowym, których działania są szczegółowo uregulowane. Organy państwowe pilnują, aby udzielane przez nie usługi nie były skrajnie niekorzystne dla klientów na wiele sposobów, przykładowo Narodowy Bank Polski ustala maksymalne oprocentowanie kredytu w skali roku. Z bezpieczeństwem korzystania z usług banków wiążą się jednak pewne negatywy – często można spotkać się z odmową udzielenia kredytu z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej.

Kredyt można zaciągnąć tylko w banku, a jego zasady reguluje prawo bankowe. Zabezpiecza to zarówno prawa kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Z kolei pożyczki udzielić może absolutnie każdy, kto ma ku temu środki finansowe – zarówno indywidualna osoba, jak i instytucja pozabankowa. Jej mocną stroną jest to, że nie wymaga ona weryfikacja zdolności kredytowej ani często nawet wysokości dochodów. Szansa, że instytucja pozabankowa odmówi pożyczki, zwłaszcza osobom o niskich zarobkach, jest znacznie mniejsza niż w przypadku próby zaciągnięcia kredytu w banku.

Różnice między kredytem a pożyczką

Każda umowa kredytowa bez wyjątku musi posiadać termin spłaty kredytu i jego kwotę, a wszelkie prowizje i opłaty dodatkowe muszą być wyszczególnione. Umowa taka zawarta jest na piśmie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku pożyczek. Pożyczki na kwotę poniżej 500 złotych nie wymagają nawet zawarcia jakiejkolwiek umowy, a poniżej kwoty 1000 złotych umowa może być werbalna. Jest tak, ponieważ warunki zawierania umów o pożyczki reguluje nie prawo bankowe, jak w przypadku kredytów, a Kodeks Cywilny. Oznacza to dla pożyczkobiorcy znacznie mniejszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami ze strony pożyczkodawcy, ponieważ taka umowa nie musi zawierać tak podstawowych danych jak termin spłaty czy całkowity koszt pożyczki. Na ogół pożyczki w instytucjach pozabankowych są oprocentowane znacznie wyżej niż w bankach, a za niespłacanie pożyczki w terminie mogą być naliczane bardzo wysokie kary.

Kredyt a pożyczka – różnice są diametralne, zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym. Kredyt zapewnia większe bezpieczeństwo i często niższy całkowity koszt niż pożyczka, ale wymaga znacznie więcej formalności i ciężej jest go uzyskać, zwłaszcza przy niskich dochodach. Wobec tego każda decyzja w kwestii potencjalnego zadłużenia powinna zostać podejmowana z rozwagą.

Restrukturyzacja kredytu – zmień warunki kredytowania i ciesz się tańszym finansowaniem.

Dodaj komentarz