Restrukturyzacja kredytu – co to jest?

Restrukturyzacja kredytu – co to jest?

Osoby posiadające zaciągnięty kredyt w banku zmagają się niekiedy z dużymi problemami finansowymi, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają im terminowe spłacanie rat. Jednym z najbardziej sensownych rozwiązań jest wówczas skorzystanie z takiej opcji jak restrukturyzacja kredytowa

Pozwala to uniknąć wpadnięcia w spiralę zadłużenia, a wiąże się przede wszystkim z modyfikacją warunków umowy. Dzięki temu znacznie łatwiej jest spłacać pozostałą cześć zobowiązania wobec danej instytucji.

Kilka różnych możliwości do wyboru

Restrukturyzacja kredytowa to po prostu dostosowanie warunków spłaty rat do aktualnej wypłacalności finansowej danego kredytobiorcy. Najczęściej przyjmuje ona formę wydłużenia terminu. W tym przypadku trzeba się oczywiście liczyć z wyższymi odsetkami, ale niewątpliwą korzyścią jest dysponowanie dodatkowym cennym czasem na zgromadzenie środków pieniężnych.

Drugim niezwykle popularnym rodzajem restrukturyzacji jest całkowite przewalutowanie kredytu, polegające na zmianie waluty – np. z polskiej złotówki na franka szwajcarskiego. Operacja ta jest dosyć ryzykowna z powodu chwiejności kursów, lecz zazwyczaj pozwala zyskać wyraźnie niższe oprocentowanie. Pozostałe istotne opcje dostępne w ramach modyfikacji warunków kredytowych to m.in.:

  • wakacje – odroczenie terminu spłaty na określony czas
  • raty balonowe – zmiana wysokości rat na nierówne, czyli najpierw płacimy mniej, a z czasem coraz więcej
  • obniżenie kosztów dodatkowych – chodzi głównie o prowizję i oprocentowanie
  • połączenie kilku zobowiązań w jedno – określane mianem konsolidacji

Prawidłowe wypełnienie wniosku to podstawa

Jeśli zależy nam, aby restrukturyzacja kredytowa przebiegła pomyślnie, powinniśmy w pierwszej kolejności załatwić potwierdzenie stałych przychodów, czyli zaświadczenie o zatrudnieniu albo comiesięcznym otrzymywaniu emerytury lub renty. W przypadku firm wymagane jest natomiast potwierdzenie niezalegania z płatnościami w ZUS i US, a także informacja o obrotach finansowych w poprzednim roku podatkowym. 

Dokumenty należy dołączyć do wniosku znajdującego się na stronie www danego banku. Musi on dodatkowo zawierać: nasze podstawowe dane osobowe, datę oraz miejsce sporządzenia, dane identyfikacyjne konkretnej umowy kredytowej, określenie preferowanej metody refinansowania, wykaz kluczowych powodów restrukturyzacji, przewidywany czas problemów ze spłatą rat oraz czytelny podpis.

Przy okazji pamiętajmy o tym, że instytucje finansowe weryfikują zawsze całą historię kredytowania danej osoby w popularnych bazach – najczęściej jest to BIK, InfoMonitor oraz ERIF. 

Dodaj komentarz