Dlaczego warto korzystać z usług Assistance?

Dlaczego warto korzystać z usług Assistance?

Wiele firm dołącza do swoich podstawowych usług również usługi typu assistance. Assistance jako usługa pomocy w nagłych przypadkach coraz częściej jest wykorzystywana przez firmy w celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty. Dodatkowy pakiet usług w ramach normalnej usługi czy zakupu produktu z gwarancją jest trendem, który z pewnością nadal będzie się rozwijał, a usługi tego typu będą z roku na rok bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Dlatego warto zainteresować się nimi już dzisiaj.

Jakie firmy najchętniej włączają do swojej oferty usługi typu Assistance?

Do niedawna usługi typu Assistance kojarzyły się z branżą motoryzacyjną oraz ubezpieczeniową, związaną stricte z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Jednakże od jakiegoś czasu coraz więcej firm zaczyna dostrzegać korzyści marketingowe jakie niesie ze sobą zawarcie tego typu usług we własnej ofercie. Coraz częściej usługi typu Assistance możemy odnaleźć w ofertach takich podmiotów jak banki, biura podróży, przychodnie lekarskie, firmy leasingowe czy sklepy z różnego typu sprzętem elektronicznym i sportowym.

Jaki typ usług Assistance jest najbardziej popularny w Polsce?

Według IX Ogólnopolskiego Badania Assistance, Polacy przekonali się do usług z dodatkowym pakietem Assistance. W 2020 roku 42% Polaków posiadało ten rodzaj ubezpieczenia. Wynik ten był o 15% wyższy niż w 2010 roku, co pokazuje stały wzrost zainteresowania usługami assistance w polskim społeczeństwie. Jeszcze 10 lat temu tylko 27% osób potwierdziło, że posiada produkt ubezpieczeniowy z pakietem assistance. W 2015 roku było to 30%, a w 2017 r. 38%. Według badania z 2020 roku najwięcej osób posiada usługę assistance w pakiecie z ubezpieczeniem samochodowym (92%). Wzrosła też liczba osób posiadających usługę assistance dla domu (21%) i assistance w ubezpieczeniu podróżnym (12%). Z kolei usługę assistance z pakietem medycznym posiadało 15% ankietowanych osób.

Jest to bardzo dobra wiadomość gdyż, rosnąca świadomość ubezpieczeniowa Polaków to bardzo ważna wiadomość dla efektywności naszej gospodarki. Polacy odrobili lekcję z historii i tworzą nową jakość, która cieszy.

Jak rozpocząć przygodę z usługami typu Assistance?

Wiele firm oferuje swoje usługi Assistance w ofercie swoich podstawowych produktów i usług. Rodzaje dodatkowej pomocy Assistance możesz odnaleźć na stronie danej firmy w dziale Oferta lub możesz też bezpośrednio zapytać o możliwość uzyskanie tego rodzaju usług konsultanta ds. obsługi klienta w punkcie stacjonarnym lub dzwoniąc na infolinię obsługi klienta danego podmiotu.

Ubezpieczenie komunikacyjne z usługą Assistance

Jak już wcześniej zostało wspomniane najbardziej popularną formą korzystania z usługi Assistance przy zakupie ubezpieczenia jest usługa Assistance jako dodatek do ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC. Najczęściej w skład takiej usługi Assistance wchodzą takie działania po stronie ubezpieczyciela jak:

 • Organizacja i pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia;
 • Zapewnienie usługi autolawety lub holowania, w różnych wariantach – na przykład bezpłatnie do 1000 km;
 • Organizacja auta zastępczego na czas naprawy naszego samochodu;
 • Pomoc w wymianie kół i opon, na zimowe i odwrotnie oraz w przypadku ich zużycia;

Czy korzystanie z usług Assistance może mieć wpływ na wysokość zniżki za bezszkodową jazdę?

Wiele osób zastanawia się czy aktywne korzystanie z usług Assistance wykupionych razem z ubezpieczeniem samochodu może wpłynąć na zmniejszenie zniżek za bezszkodową jazdę. Warto pamiętać, że na drodze kierowca może spotkać się z różnymi sytuacjami niekoniecznie związanymi z kolizją z innym uczestnikiem ruchu. Większość z nich związana jest z awariami pojazdów, rozładowanym akumulatorem, brakiem lub wyciekiem paliwa czy przebitą oponą. To właśnie w celu przeciwdziałania wystąpieniu takich sytuacji, które zaliczyć można do kategorii zdarzeń losowych zostały stworzone usługi Assistance w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego.

Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe oferują w pakiecie z ubezpieczeniem komunikacyjnym usługi Assistance, które można podzielić na trzy kategorie działań. Oprócz pomocy technicznej firmy ubezpieczeniowe oferują również pomoc w zakresie pomocy medycznej oraz informacyjnej. Pomoc medyczna może na przykład obejmować darmowy transport medyczny do miejsca zamieszkania po pobycie w szpitalu. Równocześnie takie usługi mogą obejmować pomoc medyczną poza granicami Polski. W przypadku pomocy informacyjnej, ubezpieczyciel może poinformować dzwoniącego na infolinię obsługi klienta o sieci najbliższych warsztatów samochodowych i podać do nich numery telefonów.

Ubezpieczenie turystyczne z usługą Assistance

Wielokrotnie podstawowa polisa ubezpieczeniowa w czasie podróży zagranicznych nie wystarczy, aby móc czuć się bezpiecznie. W trakcie wyboru ubezpieczenia medycznego na czas podróży mamy do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia standardowego oraz kartę EKUZ, uprawniającą nas do bezpłatnej pomocy medycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz na terytorium Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Oczywiste jest, że w celu wykupienia opieki medycznej w podróży do innych krajów świata powinniśmy rozważyć zakup polisy ubezpieczeniowej, najlepiej z pakietem assistance.

Oczywiste jest też, że lepszym wyborem, nawet w przypadku podróży po Europie jest wykupienie odrębnej polisy turystycznej. Dzięki niej mamy pewność, że w przypadku poniesionych kosztów leczenia otrzymamy ich pełną refundację oraz pokryjemy nią również koszty leczenia prywatnego w niektórych przypadkach.

Ponadto, polisa ubezpieczeniowa zawiera w sobie pakiet dodatkowych benefitów takich jak specjalistyczny transport medyczny, w tym śmigłowcem, karetką lub samolotem oraz pakiet dodatkowych usług, który często jest wliczany w pakiet assistance, tj. zapewnia podróżującemu wsparcie informacyjne, logistyczne i prawne. Wykupując dodatkową usługę assistance możemy także skorzystać z ubezpieczenia naszego bagażu przed zniszczeniem lub kradzieżą. Dotyczy to także sprzętu sportowego. Odrębną kategorią ubezpieczeniową są też sytuacje losowe związane z wykonywanie sportów wysokiego ryzyka.

Warto tutaj powtórzyć, że żadne z podstawowych ubezpieczeń zawartych w domyślnym pakiecie ubezpieczenia turystycznego nie obejmuje ubezpieczenie na wypadek incydentów związanych z wykonywanie sportów ekstremalnych takich jak skoki spadochronowe, lotniarstwo, nurkowanie, himalaizm, alpinizm, wspinaczka czy kajakarstwo wyczynowe. Takie ubezpieczenie nie obejmuje też zazwyczaj ubezpieczenia medycznego związanego z powikłaniami w trakcie ciąży. Wszystkie te ryzyka, jeżeli będą mogły wystąpić w trakcie podróży powinny zostać zniwelowane osobnym ubezpieczeniem wykupionym albo za pośrednictwem biura podróży albo bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej.

Po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia warto też zastanowić się, czy ubezpieczenie, które zamierzamy wykupić obejmuje także ochronę przed problemami zdrowotnymi związanymi z działaniem takich czynników jak klimat, temperatury, dzikie i jadowite zwierzęta i agresywne czynniki chorobotwórcze, tak powszechne w czasie spędzania wakacji w różnych turystycznych krajach świata, chociażby takich jak Egipt, Indie, Tajlandia czy kraje afrykańskie i kraje Ameryki Południowej i Środkowej.

Bardzo często turyści zapominają o odpowiednim zabezpieczeniu się przed nasłonecznieniem i wynikającym z tego udarem cieplnym, oparzeniami skóry i dróg oddechowych oraz innymi problemami, np. urazami na zjeżdżalniach wodnych, safari czy chorobami zakaźnymi. Ważne jest również, aby ubezpieczenie pokrywało ryzyko zaostrzenia się chorób przewlekłych. Według statystyk towarzystw ubezpieczeniowych to właśnie zaostrzenia różnych chorób przewlekłych ich klientów stanowią przyczynę około 50% wizyt u lekarzy w trakcie podróży zagranicznych. W przypadku tak dużej ilości kategorii ryzyk związanych z podróżowaniem, warto jest zastanowić się czy dodatkowe ubezpieczenie w postaci usługi Assistance nie będzie ułatwieniem, którego oczekujemy od standardowego ubezpieczenia turystycznego.

Znaczenie jakości usług firm Assistance w wyborze ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenia turystyczne z pakietem Assistance są precedensową usługą, która na pierwszy plan w kwestii jakości wysuwa firmy Assistance, które pośredniczą w wykonaniu niezbędnych działań naprawczych, pomocowych, logistycznych, prawnych i informacyjnych pomiędzy ubezpieczycielem a osobą ubezpieczoną.

Niewiele osób wykupujących ubezpieczenie turystyczne zdaje sobie sprawę z konieczności wyboru ubezpieczyciela pod kątem jakości usług świadczonych przez firmę Assistance. Firma ubezpieczeniowa nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za podróżującą osobę i wszystkie nieprzewidziane działania w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem jakie będziemy zmuszeni wykonać w trakcie naszej podróży związane są bezpośrednio z kontaktem z firmą, wykonującą dla naszego ubezpieczyciela usługi Assistance.

Firmy Assistance zapewniają, iż czynności zawarte w umowie ubezpieczenia zostaną wykonane terminowo. Firmy te są pośrednikiem pomiędzy swoimi partnerami – instytucjami medycznymi, biurami podróży, firmami transportowymi, warsztatami samochodowymi a firmami ubezpieczeniowymi.

Podział obowiązków i kosztów związanych z działaniami operacyjnymi w docelowym kraju działania określa treść zawartej między nimi umowy. Warto jednak pamiętać, że firma pośrednicząca nigdy nie ponosi kosztów świadczenia usług medycznych czy innych na rzecz poszkodowanego klienta danego ubezpieczyciela czy biura podróży. Wszystkie dokonane przez niego płatności są następnie zwracane przez firmę ubezpieczeniową. Konieczne jest więc szczegółowe udokumentowanie wszystkich poniesionych wydatków w celu pozytywnego rozpatrzenia roszczenia ubezpieczeniowego.

Firmy assistance do swoich głównych zadań zaliczają zapewnienie terminowej i skutecznej pomocy podróżującym w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Firmy assistance posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę, aby zapewnić klientom danego ubezpieczyciela lub biura podróży najszybszy i najłatwiejszy dostęp do wszystkich swoich usług, zwłaszcza o charakterze organizacyjnym i informacyjnym. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia firma Assistance pomaga turyście znaleźć najbliższą placówkę medyczną, z którą współpracuje ubezpieczyciel lub w razie konieczności wyjaśnia, jak udzielić pierwszej pomocy przed przyjazdem lekarzy, a także informuje poszkodowanego jakie zaświadczenia i dokumenty są potrzebne do otrzymania wypłaty ubezpieczenia.

Wiele firm assistance zatrudnia własnych lekarzy i prawników, którzy mogą doradzić podróżującym w szczególnie skomplikowanych sprawach ubezpieczeniowych. Warto też w tym kontekście wspomnieć, iż do zadań firm assistance należą także takie działania jak:

 • lokalizowanie skutków zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • przeprowadzanie badań i ekspertyz przyczyn zdarzenia,
 • szacowanie wysokości odszkodowania, w tym wszystkich kosztów dotyczących naprawy poniesionej przez klienta szkody,
 • organizowanie prac mających na celu usunięcie powstałej szkody,
 • przeprowadzanie procesu roszczeniowego i odszkodowawczego.

Rodzaje usług firm Assistance

Firmy Assistance w ramach podpisanej umowy z danym ubezpieczycielem mogą zapewniać poszkodowanym pomoc: medyczną, techniczną, prawną, informacyjną, organizacyjną i inną.

Przykładowe usługi objęte pomocą medyczną to:

 • organizowanie usług i opłacenie niezbędnych wydatków związanych ze świadczeniem opieki medycznej na rzecz klienta w kraju docelowym podróży,
 • organizowanie transportu poszkodowanego klienta do najbliższej placówki medycznej i opłacenie kosztów leczenia,
 • organizacja i opłacenie wszelkich niezbędnych badań i konsultacji lekarskich oraz udzielenie zaleceń dotyczących udzielania pomocy przedmedycznej,
 • opłata za leczenie farmakologiczne,
 • opłata za podróż klienta do kraju jego zamieszkania, jeśli wyjazd został przerwany i wyjazd w wyznaczonym terminie powrotu został odwołany z powodu pobytu w szpitalu poszkodowanego,
 • w przypadku długotrwałego pobyty w szpitalu możliwe jest też pokrycie kosztów podróży bliskiej osoby w celu zapewnienie kontaktu z rodziną, w tym zawiera się opłatę kosztów podróży dzieci poszkodowanego do kraju zamieszkania, jeżeli zostały pozbawione opieki w czasie hospitalizacji poszkodowanego,
 • organizacja i opłacenie usług związanych z pośmiertnym sprowadzeniem zwłok do miejsca pochówku, jeżeli poszkodowany zmarł.

W przypadku pomocy technicznej, zazwyczaj ma ona miejsce w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu, którego właścicielem jest podróżujący. Pomoc techniczna w takiej sytuacji obejmuje:

 • opłacenie kosztów dojazdu mechanika do miejsca awarii i opłacenie kosztów wykonania usługi naprawczej na miejscu,
 • dostawę niezbędnych części zamiennych,
 • jeżeli naprawa jest niemożliwa na miejscu awarii – wynajęcie autolawety lub holowanie pojazdu do miejsca zamieszkania właściciela pojazdu lub warsztatu samochodowego,
 • opłata parkingu płatnego w razie konieczności.

Oprócz tego, po okazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawo do kierowania pojazdem możliwe jest skorzystanie z usługi otwierania drzwi samochodu w przypadku braku lub zatrzaśnięcia kluczyków, odblokowanie stacyjki pojazdu oraz zdjęcia blokady antywłamaniowej.

Assistance prawne świadczone jest w celu ochrony klientów w sprawach cywilnych. Jeżeli zdarzenie objęte ubezpieczeniem miało miejsce za granicą to firma świadcząca usługi assistance na rzecz ubezpieczyciela powinna w standardowej procedurze zapewnić klientowi prawnika oraz jeżeli to konieczne tłumacza w celu rozstrzygnięcia sporu.

Obecnie usługi prawników coraz częściej wykorzystywane są przez właścicieli pojazdów. W ramach tych usług możemy wyróżnić: wizytę biegłych i prawników na miejscu kolizji, przeprowadzenie wstępnej ekspertyzy zdarzenia, pomoc w opracowaniu raportu z badania miejsca zdarzenia i wszelkich jego okoliczności, kompletacja niezbędnych dokumentów, wstępna wycena szkody i zabezpieczenie interesów poszkodowanego, itp.

Pomoc informacyjna zapewnia ubezpieczonemu dostęp do aktualnych informacji w sprawie właściwego postępowania w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz organizowanie działań na miejscu specjalistów potrzebnych do likwidacji poniesionej szkody.

Do innych działań w zakresie pomocy organizacyjnej można zaliczyć takie działania jak zakup biletów, znalezienie i rezerwacja hotelu, ubieganie się o wizę lub wynajem samochodu.

Jakie elementy umowy ubezpieczeniowej i zasad wykonania jej warunków warto wziąć pod uwagę w przypadku firm Assistance?

 1. Bezpłatny numer alarmowy

Będąc za granicą może zdarzyć się, że wykonanie połączenia będzie kosztować dodatkową opłatę roamingową. W przypadku nagłego zdarzenia bezpłatny numer infolinii usługodawcy Assistance jest bardzo ważny i może nawet uratować Ci życie. Zazwyczaj dostawcy usług Assistance zwracają koszty połączeń telefonicznych z centrum wsparcia wyłącznie, jeżeli zostało to wskazane w warunkach umowy ubezpieczeniowej.

 1. Język komunikacji

Istotne jest korzystanie z ubezpieczenia, które w swojej ofercie posiada infolinię wsparcia w języku polskim.

 1. Marka ma znaczenie

Wybierz firmę ubezpieczeniową, która współpracuje z dużą i sprawdzoną firmą assistance, która posiada wiele oddziałów na świecie. Takie firmy posiadają wypracowane metody działania przez co rozwiążą wszystkie problemy z firmą ubezpieczeniową lub instytucją medyczną od ręki i bez konieczności wdrażania skomplikowanych procedur biurokratycznych.

 1. Własna usługa Assistance

Jest to także pozytywnym sygnałem, jeżeli firma ubezpieczeniowa posiada swój własny oddział Assistance. W ten sposób może lepiej rozwiązywać niektóre, pojawiające się problemy swoich klientów i zrobi to znacznie szybciej niż jej potencjalni podwykonawcy.

 1. Finansowanie kosztów i wypłata świadczeń

Ten punkt musi zostać dokładnie przestudiowany przez kupującego ubezpieczenie w celu uniknięcia przykrych niespodzianek. W umowach ubezpieczeniowych popularne jest zastrzeżenie, że firma ubezpieczająca nie jest odpowiedzialna za koszty poniesione przez ubezpieczonego, które zostały poniesione bez zgody centrum wsparcia. Ubezpieczyciel może na przykład odrzucić roszczenia o zwrot kosztów leczenia, na przykład jeżeli chodzi o wizytę u stomatologa lub pojedynczą wizytę ambulatoryjną.

Firmy Assistance ciągle rozszerzają swoją ofertę

Firmy Assistance działają nie tylko w porozumieniu z firmami z branży turystycznej i ubezpieczeniowej. Firmy te działają także jako podwykonawcy i specjaliści z zakresu obsługi klienta, obsługi posprzedażowej, gwarancyjnej dla takich sektorów jak motoryzacja, finanse i handel. Zazwyczaj są to usługi z zakresu ubezpieczenia danego produktu ochroną gwarancyjną, posprzedażową lub dotyczą pakietu dodatkowych usług w ramach opłacanego comiesięcznie ubezpieczenia danego produktu, np. karty kredytowej.

Motoryzacja

Firmy motoryzacyjne korzystają z usług Assistance w zakresie obsługi posprzedażowej swoich klientów. W tym zakresie firmy te odgrywają znaczącą rolę w budowaniu marki danego producenta samochodów. Producenci i dealerzy oferują klientom profesjonalny serwis, czy przedłużony okres gwarancji zakupionego samochodu i już standardowo oferują kupującym pakiety assistance, w których skład wchodzą takie usługi jak: holowanie czy organizacja samochodu zastępczego oraz innowacyjne usługi, np. usługi telematyczne, aplikacje do zdalnego śledzenia pojazdów, itd.

Finanse

Banki włączają usługi oferowane przez firmy assistance jako dodatkową korzyść dla swoich klientów. W ramach aktywnego użytkowania standardowych produktów bankowych takich jak rachunki osobiste, karty debetowe lub kredytowe i konta oszczędnościowe klienci banków mogą również skorzystać ze specjalnej oferty firm assistance. Do najczęściej spotykanych ofert assistance dołączanych do standardowych produktów bankowych możemy zaliczyć:

 • Home assistance – jest to usługa, która w ramach wykupionego ubezpieczenia danego produktu bankowego oferuje dostęp do pomocy takich fachowców jak elektryk, hydraulik, ślusarz, dekarz, szklarz, technik urządzeń grzewczych czy serwisant sprzętu RTV/AGD. W tej usłudze ubezpieczyciel zapewnia na ogół organizację i pokrycie kosztów naprawy sprzętu, transport i ochronę mienia oraz usługi firmy sprzątającej.
 • Concierge, czyli osobisty asystent to nietypowa usługa assistance, którą można zaliczyć do kategorii Home Assistance. Prywatny asystent może pomóc w rezerwacji stolika w restauracji lub miejsc w teatrze, zaplanuje harmonogram podróży prywatnej lub służbowej, doradzi przy wyborze prezentu, itd.
 • Pomoc medyczna, która zazwyczaj obejmuje wizytę lekarza internisty, transport medyczny, opiekę pielęgniarki lub organizację procesu rehabilitacyjnego.
 • Pomoc prawna – zazwyczaj dotyczy wsparcia prawnego w sprawach cywilnych, roszczeniach pracowniczych oraz usług windykacyjnych.

Banki oferują także odrębne ubezpieczenia w celu likwidacji szkód związanych ze zgubieniem drobnych rzeczy takich jak telefon, klucze. Oferują także ubezpieczenia w celu likwidacji szkód wyrządzonych przez cyberatak internetowych przestępców. Jednakże zwłaszcza bogatą ofertę banki prezentują w zakresie pomocy medycznej, gdzie możemy znaleźć także oferty ubezpieczeń kart kredytowych, które w dodatkowym ubezpieczeniu oferują pomoc przy realizacji płatności za rachunki domowe za media, takie jak gaz, prąd czy woda w trakcie pobytu w szpitalu.

Coraz częściej obecność ubezpieczenia assistance notuje się w ofertach kredytów hipotecznych, gdzie takie ubezpieczenie jest dobrowolnym dodatkiem do wymaganego ubezpieczenia nieruchomości. Warto rozważyć zakup ubezpieczenia assistance wraz z produktem bankowym, jednakże należy rozważyć jego wszystkie aspekty oraz jakość w stosunku do jego ceny. Ubezpieczenie assistance w wielu sytuacjach może być potrzebne, jednakże przez większość klientów banków może być traktowane jako usługa całkowicie nieprzydatna, która jedynie zwiększa koszty obsługi karty kredytowej czy rachunku osobistego. Warto jest więc rozważyć wszystkie za i przeciw przed podpisaniem umowy kredytowej czy jakiejkolwiek innej związanej z zakupem produktów bankowych.

Handel

Oddzielnym tematem jest także ubezpieczenie assistance w przypadku korzystania z usług sieci handlowych i dystrybutorów sprzętu elektronicznego czy sportowego. W tej kategorii klienci otrzymują wsparcie firm assistance nie tylko przy wyborze sprzętu, ale również w razie problemów z jego użytkowaniem. Wielokrotnie dystrybutorzy sprzętu elektronicznego czy sportowego oferują swoim klientom ubezpieczenie przedłużonej gwarancji a także ubezpieczenie od ryzyka przypadkowego uszkodzenia sprzętu elektronicznego, RTV/AGD lub sportowego.

Ekotrend w usługach Assistance

Eko Assistance to zestaw usług informacyjno-organizacyjnych firmy Europe Assistance Polska, które mają na celu pomagać klientom rozwijać bardziej proekologiczne postawy przyczyniając się do polepszania stanu środowiska naturalnego. Pakiet ten zapewnia całodobowy dostęp do informacji o sklepach z żywnością ekologiczną i produktami ekologicznymi, szkółkach leśnych oraz ośrodkach zapewniających ekologiczny wypoczynek w certyfikowanych gospodarstwach agroturystycznych i biohotelach. Ponadto za pośrednictwem infolinii klienci korzystający z usługi Eko Assistance mogą również uzyskać informacje na temat recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, surowców wtórnych, przeterminowanych leków itp.

Dla zainteresowanych klientów możliwa jest usługa dostarczania informacji na temat możliwości uzyskania dotacji na budowę lub zakup energooszczędnych domów lub zakup instalacji fotowoltaicznych. EKO Assistance udziela również informacji o szkoleniach i instytucjach promujących ekologiczne postawy w życiu codziennym. W ramach swojej usługi firma Europe Assistance Polska udziela wszelkiej pomocy w zakresie transportu surowców wtórnych do punktów recyklingu.

Brak jest jednak szerszych informacji na temat pełnego rynkowego wdrożenia tego rodzaju usługi, np. w ofertach ubezpieczeń produktów bankowych, czy jako dodatek do usługi Home Assistance.

Podsumowanie

Powyższe przykłady pokazują, że rynek usług Assistance jest różnorodny i warto się nim zainteresować. Bardzo dużo ofert, zwłaszcza produktów bankowych może z powodzeniem zastąpić doraźne dodatkowe ubezpieczenie turystyczne z pakietem assistance czy usługi assistance wykupione dla ubezpieczenia komunikacyjnego. Nowym trendem jest także ubezpieczenie assistance, które możemy uzyskać wraz z kredytem hipotecznym. Jest jednak jeszcze dużo do zrobienia w branży Assistance i jest wiele nisz, które wymagają ciągłego rozwoju tak jak ma to miejsce w sytuacji ekologicznych usług Assistance.

Dodaj komentarz