Jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Banki mają naprawdę szeroki wachlarz usług. Tym, co proponują swoim klientom są między innymi kredyty. Pożyczone od banku pieniądze można przeznaczyć na różny cel. Zobaczmy jakie rodzaje kredytów bankowych mamy dziś do dyspozycji.

Czym jest kredyt?

Zanim przejdziemy do wskazania jakie są rodzaje kredytów wyjaśnijmy czym w ogóle jest kredyt. Mianem kredytu określa się do zobowiązanie, które zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami może być udzielane jedynie przez banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe. I tak pojęcia kredytu nie użyjemy w odniesieniu do tak zwanych parabanków, których na rynku działa obecnie całe mnóstwo. Kredyt zawsze wiąże się z koniecznością podpisania stosownej umowy kredytowej. To właśnie na jej mocy bank przekazuje klientowi określoną kwotę pieniędzy. Z kolei klient zobowiązany jest – zgodnie z zapisami umowy – do terminowego spłacania kolejnych rat.

Jakie są podstawowe rodzaje kredytów?

Jeśli chodzi o kredyty dla klientów indywidualnych, to wyróżniamy kredyty:

  • konsolidacyjnego,
  • hipoteczne;
  • konsumpcyjne.

Każdy z tych kredytów ma nieco inną charakterystyczną i odmienne przeznaczenie.

Czym jest kredyt konsumpcyjny?

Kredyt konsumpcyjny to kredyt adresowany do klientów indywidualnych. To właśnie po niego sięgamy wówczas, gdy chcemy kupić nową lodówkę, pralkę czy wyremontować mieszkanie. Do kredytów konsumpcyjnych zalicza się klasyczny kredyt gotówkowy, kredyt ratalny (udzielany wówczas, gdy kupujemy coś na raty), a także – o czym wie mało kto – popularną kartę kredytową.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem najdłuższym spośród wszystkich dostępnych rodzajów kredytów. Wynika to przede wszystkim z tego, że opiewa na ogół na naprawdę wysokie kwoty. To właśnie kredyt hipoteczny zaciągamy wówczas, gdy chcemy kupić własne mieszkanie czy wybudować dom. Warto jednak zaznaczyć, że czym innym jest kredyt hipoteczny, a czym innym pożyczka hipoteczna. To drugie zobowiązanie może zostać wydatkowane na dowolnie wybrany przez nas cel. W przypadku kredytu hipotecznego mamy do czynienia z zabezpieczeniem kredytu w postaci tak zwanej hipoteki. Jest to nic innego jak wpis hipoteki, który dokonuje się w księdze wieczystej. Jest to wpis na rzecz banku. Co oznacza? Jeśli przestaniemy spłacać kolejne raty, bank zajmie nieruchomość, którą może na przykład sprzedać, a pieniądze, które uda mu się uzyskać przeznaczy na pokrycie zobowiązań.

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny to najbardziej szczególny spośród podstawowych rodzajów kredytów. Udzielany jest po to, aby spłacić dotychczasowe zobowiązania i zmniejszyć liczbę rat, które trzeba spłacać.

Kredyty bankowe to popularne produkty. Zapotrzebowanie na nie jest naprawdę bardzo duże.

Dodaj komentarz