Kiedy przydaje się polisa OC?

Kiedy przydaje się polisa OC?

Świadomość ludzi poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych często ogranicza się jedynie do roszczenia sobie odszkodowania z NNW – które na własny koszt opłacają w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym – czy też z ZUS, jeśli jest to wypadek w pracy.

Jednakże zdecydowana większość ludzi nie wie, że prócz NNW oraz świadczeń ZUS mogą otrzymać odszkodowanie za szkodę osobową także z polisy OC pojazdu sprawcy. Polisa OC jest rodzajem ubezpieczenia, które chroni jak sama nazwa wskazuje Odpowiedzialność Cywilną osoby ubezpieczonej od wszystkich konsekwencji szkód majątkowych i osobowych, które może spowodować osobom trzecim. W Polsce wszystkie zarejestrowane pojazdy powinny posiadać ubezpieczenie OC (brak polisy OC wiąże się z wysokimi mandatami – nawet do 6.000 zł.).

Polisa OC w porównaniu z ubezpieczeniem od NNW różni się tym, że ta pierwsza maksymalną kwotę za szkodę osobową pozwala wypłacić w kwocie 2.5 mln euro oraz 500 tys. euro za szkodę majątkową. Oczywiście co innego jest, kiedy dwa samochody uszkodzą się na zasadzie przerysowania lakieru, a co innego, kiedy mamy do czynienia z całościowym uszkodzeniem pojazdu wartego 300 tys. zł. gdzie osoba poszkodowana, ma połowiczny paraliż ciała – np. od pasa w dół i to do końca życia.

Często, jest tak, że kiedy złamiemy jedną z kończyn, np. rękę w wypadku, to wiele osób zapytane na ile wyceniłoby swoją szkodę odpowiedziałoby, że na 2 -3 tys. zł. i tej kwoty oczekiwaliby w ramach odszkodowania. To dużo czy mało? Wiele osób odpowiedziałoby, że w sam raz. Ale jeśli za to samo złamanie w wypadku z polisy OC można otrzymać odszkodowanie do 40 tys. zł. to kwota 2 – 3 tys. wydaje się kwotą wyjątkowo zaniżoną. Dlaczego więc ludzie nie decydują się na walkę o odszkodowania z tytułu OC sprawcy? Dlatego, że kwoty NNW (gdzie maksimum, czyli 100% uszczerbku na zdrowiu – czyli śmierć – wyceniana jest jedynie na 10 – 20 tys. zł.) i obraz tak niskich odszkodowań zaciera wizję odszkodowania z OC sprawcy.

Złamana kość udowa w wypadku komunikacyjnym, gdzie jest się osobą poszkodowaną, to wypłata odszkodowania do 100 tys. zł. Dlaczego więc możemy mówić o tak wysokich kwotach? Dlatego, że każdy człowiek swoją rękę czy nogę powinien uważać za bezcenną, a kwoty 40 czy 100 tys. zł. nadal powinny wydawać mu się zaniżone.

Ubezpieczenie OC obejmuje także różne inne kwestie odszkodowania, np. cierpienie fizyczne i psychiczne, pogorszenie pożycia małżeńskiego, zmiana trybu życia, wykluczenie ze swego życia np. dotychczasowego hobby, zaniechanie pracy w takim charakterze, jakim odbywała się do tej pory, a także i jeszcze trudniejsze: brak widoków i perspektyw na dalszą rzeczywistość, czy śmierć w wypadku komunikacyjnym, gdzie odszkodowania należy się tylu osobom, ile było spowinowaconych z ofiarą wypadku (typu: mąż lub żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a nawet starsze pokolenie – żyjących dziadków i babć zmarłego, jeśli w bliskim kontakcie pozostawali rodzice chrzestni to także i oni mogą uzyskać odszkodowanie, ale i również inne osoby, które były blisko zmarłej ofiary wypadku: narzeczona, dziecko, które traktowało zmarłego, jako swojego przyjaciela-opiekuna, itd. – oczywiście po przedstawieniu solidnych dokumentów na potwierdzenie takich relacji, np. za pomocą zdjęć, wpisów z pamiętnika itd.)

Z polisy OC możliwa jest także refundacja wszelkich trudności i niekorzyści, które zostały poniesione przez osobę poszkodowaną, zwłaszcza finansowych (to nie tylko naprawa czy zwrot kosztów za uszkodzony samochód czy budynek), np. zwrot kosztów leczenia i kosztów operacji, zwrot kosztów rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, np. gorsety, wózki inwalidzkie, kule, stabilizatory, to także dostosowanie warunków życia do osoby poszkodowanej, np. dobudowanie windy do danego piętra budynku, to także przebudowa mieszkania czy samochodu…

Co należy robić w momencie wypadku, aby uzyskać ze swojej sprawy maksymalne odszkodowania? Przede wszystkim na miejsce wypadku powinna przyjechać policja lub straż miejsca, która udokumentuje interwencję. Nie powinniśmy się bać wezwać karetki, która również prowadzi niezbędną dokumentację zdarzenia. W przypadku, kiedy do zdarzenia nie wzywamy pogotowia ratunkowego, mamy 7 dni na to, aby po zdarzeniu (z którego mamy oświadczenie sprawcy) zgłosić się do szpitala, w którym przeprowadzone zostaną badania i podjęte dalsze decyzje… Bagatelizowanie wbrew pozorom nieistotnych spraw często kończy się późniejszym brakiem możliwości otrzymania niemałego odszkodowania (mikrourazy kręgosłupa i skręcony staw szyjny – odszkodowanie ok. 6.000 zł.). Warto także wiedzieć, że odszkodowanie należy się każdemu kierowcy, który nie jest sprawcą, każdemu pasażerowi (nawet kiedy kierowca tego pojazdu był sprawcą), potrąconemu rowerzyście czy pieszemu (o ile nie byli sprawcami wypadku).

Ubezpieczenie OC nie tylko chroni właścicieli pojazdów, ale takie ubezpieczenie powinny posiadać wszystkie firmy, instytucje a także osoby prywatne, które działają w przestrzeni publicznej. Stąd o odszkodowania z tytułu OC sprawcy można ubiegać się także po wypadkach w pracy, w rolnictwie, z tytułu udokumentowanych błędów medycznych, udokumentowanych poślizgnięć na nieodśnieżonych czy dziurawych chodnikach, a także z wszystkich innych sytuacji w których był Sprawa, posiadający OC i Poszkodowany.

Świadomość społeczeństwa jest także bardzo nikła, jeśli chodzi o okresy przedawnień ich własnych spraw, w których mogliby się ubiegać o odszkodowanie z OC. Przede wszystkim bagatelizowane są kolizje i małe przestępstwa, gdzie poszkodowany był krócej niż 7 dni w szpitalu, a na działanie w tej sprawie mamy aż 3 lata od momentu zdarzenia. Wszystkie wypadki, przestępstwa czy dłuższy pobyt w szpitalu niż 7 dni kwalifikują sprawę w świetle prawa, jako przedawniającą się po okresie 20 lat, jednakże prawo to uchwalono w dniu 10 sierpnia 1997 r. Do tego czasu wszystkie te sprawy mają moc prawną, a co ważniejsze, jeśli poszkodowany uzyskał pewną kwotę zadośćuczynienie, a uważa, że było to za mało, to przysługuje mu prawo do poprawki odszkodowania (dogrywka z art. 448) o ile nie podpisał ugody w sprawie. Nieletni w wieku 0 – 13 zawsze mogą uzyskać odszkodowanie, gdyż w świetle prawa osoby te nie są zdolne do przewidywania wydarzeń. Osoby w wieku 14 – 18 mogą uzyskać odszkodowanie dzięki pełnomocnictwu opiekunów prawnych, a także samodzielnie do 2 lat po uzyskaniu pełnoletniości.

Dodaj komentarz