O finansach w przedsiębiorstwie

O finansach w przedsiębiorstwie

Zwroty nierozłącznie powiązane z przedsiębiorstwem to „finanse” i „finansowanie”. Ażeby w sposób szczegółowy odpowiedzieć na problem czym jest w firmie „finansowanie” powinno się rzetelnie zapoznać się z wyrazem „finanse”. Finanse – to „dział przedsiębiorstwa odpowiedzialny za uzyskiwanie kapitałów dla firmy (finansowania), zarządzanie środkami w zakresie firmy oraz planowania kosztów na różnorakie aktywa”.

Poważnym zwrotem jest też odzyskiwanie długów, lecz w tym miejscu przejdźmy do sprawy. „Finanse przedsiębiorstwa wyznaczają obszerną dziedzinę wiedzy. Ma ona w okazałej większości charakter praktyczny. Jest przez cały czas rozwijana, weryfikowana oraz modyfikowana przez praktykę, w procesie podejmowania decyzji zmierzających do pomnażania majątku przedsiębiorstwa. Znajduje to swój wyraz, najogólniej rzecz ujmując, w tworzeniu strumieni pieniężnych także używaniu ich do aktywizacji oraz optymalizacji procesów gospodarczych.”

Dział finansowy przedsiębiorstwa w potężnych firmach jest odpowiedzialny za zgromadzenie funduszy dla firmy dodatkowo zarządzanie tymi funduszami. Do realizacji tego celu zatrudniani są m.in. dyrektorzy finansowi. Małe i średnie jednostki często nie posiadają funduszy na sfinansowanie dyrektora finansowego.

Małe przedsiębiorstwa po wielokroć nie zatrudniają nawet księgowej, mają tzw. księgowość zewnętrzną, która jest o wiele tańsza, jednak i mniej pomocna w zdobywaniu środków pieniężnych. Wskutek tego tak istotna jest znajomość sposobów finansowania w szczególności przez małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Tak więc finansowanie – to zapewnienie środków pieniężnych na potrzeby organizacji. Małe przedsiębiorstwa rzadko kiedy korzystają z akcji lub obligacji jako źródeł kapitału. Żmudna codzienna działalność firmy wymaga dokładnego zarządzania krótkoterminowymi potrzebami finansowymi.

Gotówka może być celowa na dodatkowe zapasy, zaś terminy płatności rachunków mogą trafiać się znienacka. W stopniu zbliżonym do osobistych potrzeb finansowych każdego człowieka organizacja może od czasu do czasu potrzebować środków krótkoterminowych w wypadku, gdy zabraknie innych funduszy. Właśnie w związku z tym uzyskanie oraz zarządzanie środkami jest równie ważne dla przedsiębiorstwa, jak wytwórczość, reklama czy inne funkcje.

Dodaj komentarz