Z czego składa się kredyt lub pożyczka?

Z czego składa się kredyt lub pożyczka?

Poznanie różnicy pomiędzy oprocentowaniem nominalnym, a marżą pozwoli na pełne zrozumienie podstawowych składowych kosztu kredytu, lub pożyczki. Czym jest oprocentowanie nominalne i marża? W jaki sposób wpływają one na koszt zobowiązania?

Prezentacja zależności pomiędzy marżą a oprocentowaniem powinna zostać rozpoczęta od wskazania i wyjaśnienia innego bardzo ważnego pojęcia, czyli hasła – oprocentowanie rzeczywiste. RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest odzwierciedleniem całkowitych kosztów zobowiązania w skali roku. Uwzględnia więc wskaźnik oprocentowania nominalnego, a także wysokość ewentualnych prowizji, czy polisy ubezpieczeniowej, której zawarcie jest niezbędne do udzielenia finansowania. To sprawia, że RRSO jest wskaźnikiem, który pozwala na błyskawiczne porównanie wysokości kosztów powiązanych z innymi ofertami kredytowania.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który podważył legalność instytucji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE), banki zaczęły szukać innych narzędzi zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek. Bankowcy postanowili sięgnąć po notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Po roku – dwóch latach regularnego spłacania kredytu można złożyć wniosek o obniżenie marży bankowej. Są szanse na powodzenie, bowiem każdej instytucji finansowej zależy na solidnych klientach. Zawsze też pozostaje wyjście w postaci kredytu refinansowego w innej instytucji.

Pożyczkodawcom powinno więc tym bardziej zależeć na utrzymaniu osób systematycznie spłacających pożyczki, im więcej pojawia się na rynku ofert konsolidacyjnych. Produkty takie są opracowywane m.in. z myślą o przyciągnięciu klientów konkurencji, choćby w zamian za jedną niższą ratę.

Instytucje finansowe nie udostępniają szerokich możliwości ingerencji w treść zawartych już umów kredytowych, a większość zmian wymaga dodatkowych opłat. Co więc można zmienić i ile to będzie kosztowało?

Pierwszą grupą zapisów umów kredytowych, które podlegać mogą modyfikacji są dane formalne. Ewentualna zmiana danych osobowych lub adresu zamieszkania/zameldowania nie jest jednak przywilejem, a obowiązkiem, który musi zostać spełniony w określonym terminie od dnia wprowadzenia zmiany, czyli np. wymiany dowodu osobistego, czy zmiany miejsca zamieszkania. Część umów kredytowych wymaga również niezwłocznego poinformowania kredytodawcy o zmianie miejsca pracy. Klauzula tego typu zawarta jest jednak najczęściej w przypadku umów kredytów, lub pożyczek hipotecznych. Warto zaznaczyć przy tym, że brak przekazania odpowiedniej informacji skutkować może poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Rynek samochodowy w Polsce podobny jest do rolnego. Tak samo ściśle związany z cyklami natury. Tradycyjnie z wiosną znacznie ożywia się po śnie zimowym. Taka sytuacja wpływa też na rynek pożyczek i kredytów. Nigdzie bowiem na świecie nie ma społeczeństw na tyle zamożnych, by wszystkich było stać na kupowanie nowych aut za gotówkę.

Przemysł motoryzacyjny nie od dziś jest ściśle powiązany z instytucjami finansowymi. Im więcej sprzedawanych samochodów, tym więcej zaciągniętych na nie kredytów.

Dodaj komentarz